HARMONOGRAM DYŻURÓW WAKACYJNYCH PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W SOSNOWCULIPIEC – SIERPIEŃ 2019

 

§  Organizacja_dyzurow_wakacyjnych_w_Przedszkolach_Miejskich_w_roku_2019

§  zalacznik_nr_1_WNIOSEK_O_PRZYJECIE_NA_DYZUR_WAKACYJNY_2019

 

 

Lp.

Termin dyżuru

Placówka dyżurująca

Wykaz placówek w obrębie przedszkola dyżurującego

POGOŃ

Lipiec  2019

Przedszkole Miejskie Nr 3

PM 2, PM 3, PM 22

Lipiec  2019

Przedszkole Miejskie Nr 25

PM 18, PM 25

Lipiec  2019

Przedszkole Miejskie Nr 29

PM 29, PM 57

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 2

PM 2, PM 22

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 18

PM 18, PM 25

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 57

PM 3, PM 29, PM 57

CENTRUM

Lipiec  2019

Przedszkole Miejskie Nr 15

PM 12, PM 15, PM 20 (5-6latki)

Lipiec 2019

Przedszkole Miejskie Nr 27

PM 27, PM 30, PM 54 (3-4 latki)

Lipiec 2019

Przedszkole Miejskie Nr 11

PM 11, PM 54 (5-6latki),

Lipiec 2019

Przedszkole Miejskie Nr 47

PM 28, PM 20 (3-4latki), PM 47

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 28

PM 28, PM 47

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 12

PM 12, PM 15, PM 11(5-6latki)

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 20

PM 20, PM 54

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 30

PM 27, PM 11 (3-4latki), PM 30

CENTRUM

OBRZEŻA

Lipiec 2019

Przedszkole Miejskie Nr 50

PM 14, PM 19, PM 50, PM 55 (3-4latki)

Lipiec 2019

Przedszkole Miejskie Nr 56

PM 5, PM 55 (5-6latki), PM 56

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 5

PM 5, PM 55 (5-6latki), PM 56

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 14

PM 14, PM 19, PM 50, PM 55 (3-4latki)

ZAGÓRZE

Lipiec 2019

Przedszkole Miejskie Nr 44

PM 40, PM 44, PM 46, PM 52

Lipiec 2019

Przedszkole Miejskie Nr 45

PM 43, PM 45, PM 51

Lipiec 2019

Przedszkole Miejskie Nr 59

PM 38, PM 39, PM 59

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 38

PM 38, PM 45, PM 59

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 39

PM 39, PM 43

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 40

PM 40, PM 44, PM 46

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 52

PM 51, PM 52

OBRZEŻA MIASTA

 

 

OBRZEŻA MIASTA

Lipiec 2019

Przedszkole Miejskie Nr 31

PM 7, PM 31, PM 33

Lipiec 2019

Przedszkole Miejskie Nr 34

PM 34, PM 53

Lipiec 2019

Przedszkole Miejskie Nr 35

PM 35, PM 36

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 7

PM 7, PM 31

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 33

PM 33, PM 53

Sierpień 2019

Przedszkole Miejskie Nr 36

PM 34, PM 35, PM 36

·         Wyjaśnienie dot. podziału dzieci ze względu na wiek:

- dziecko 3- letnie – dziecko urodzone w roku 2015

- dziecko 4- letnie – dziecko urodzone w roku 2014

- dziecko 5- letnie – dziecko urodzone w roku 2013

- dziecko 6- letnie – dziecko urodzone w roku 2012